Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 05.06.2007
Дата публікації 05.06.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Рубен Вартанович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. П.І.Б.
Масленков Володимир Миколайович
2. Ідентифікаційний код
2703913157
3. Кількість простих іменних акцій (шт.)
7 245 537
4. Відсоток від загальної кількості
Акцій акціонерного товариства
11,0427 %
5. Кількість простих іменних акцій (шт.)
(з урахуванням розміру збільшення)
8 399 229
6. Відсоток від загальної кількості
Акцій акціонерного товариства
(з урахуванням розміру збільшення)
12,8010%

ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Генеральний директор
ЗАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» Р.В.Гулієв

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Гулієв Рубен Вартанович