Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 21.04.2009
Дата публікації 23.04.2009 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Рубен Вартанович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства "ОДЕСАВИНПРОМ" 21квітня 2009 року (Протокол Загальних зборів ЗАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" б/н від 21.04.2009 р.) дообрали члена Наглядової ради, у зв`язку з тим, що вибув член Наглядової ради за власним бажанням.
Посадова особа Жанназарова Тетяна Данилівна (Паспорт: серія КЕ номер 314827 виданий 19.06.1996 р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Член Спостережної ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента у розмірі 0,268%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: на строк дії повноважень членів Наглядової ради.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: обробник вин третього розряду.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 176144 акцій.

Посадова особа Пастушок Тетяна Миколаївна (Паспорт: серія КЕ номер 215785 виданий 10.04.1996 р. Приморським РВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена за власним бажанням.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента - 0,58%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2007 по 21.04.2009 рік.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Гулієв Рубен Вартанович