Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 17.03.2009
Дата публікації 18.03.2009 09:10:07
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Рубен Вартанович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
17 березня 2009 року були внесені зміни в реєстр власників іменних цінних паперів ЗАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» у зв`язку з чим пакет акцій фізичної особи зменшився і становить – 16 123 086, що відповідно становить 24,573 відсотка від загальної кількості акцій акціонерного товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Гулієв Рубен Вартанович