Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.04.2007
Дата публікації 20.04.2007 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Рубен Вартанович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ЇНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА


1. Загальні відомості

1.1. Закрите акціонерне товариство «ОДЕСАВИНПРОМ»
1.2. Закрите акціонерне товариство
1.3. ЄДРПОУ 00412027
1.4. 65044, Україна, м.Одеса, Французький бульвар,10
1.5. (0482) 7143541
1.6. ovp@fbulvar.com.ua
1.7. Немає
1.8. Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства «ОДЕСАВИНПРОМ», які відбулися 19 квітня 2007 року ( Протокол Загальних зборів Товариства №1 від 19.04.2007 року) обрали Генерального директора Товариства, членів Дирекції Товариства у зв’язку з закінченням строку, на який вони були обрані, а також Спостережну раду і Ревізійну комісію Товариства у зв’язку з відкликанням членів.


ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ


1. Гулієв Рубен Вартанович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Генеральний
директор КЕ №366843
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
11 вересня 1996 р 24,57 % 5 років Генеральний
директор

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2. Гулієв Шота Рубенович
Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Виконавчий
директор
КЕ №821577
Видан Малиновським РВ
УМВС України в Одеській області
05 жовтня 1997 р 24,86 % 5 років Виконавчий
директор

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

3. Січук Йосип Якович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член
дирекції КЕ №473713
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
17 грудня 1996 р 0,86 % 5 років Член
дирекції

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

4. Пономаренко Іван Іванович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член дирекції
КЕ №364580
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
12.08. 1996 р 2,51 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

5. Семков Сергій Васильович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член дирекції
КЕ №364761
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
12.08. 1996 р 1,20 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

5. Руссу Валентина Михайлівна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член дирекції
Головний
бухгалтер
КЕ №187236
Видан Киівським РВ
УМВС України в Одеській області
16.03. 1996 р 1,48 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

6. Масленков Володимир Миколайович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член дирекції
КЕ №402351
Видан Овідіопольським РВ
УМВС України в Одеській області
11.10. 1996 р 11,04 % 5 років Член Спостережної ради


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

7. Мармерштейн Руслан Олександрович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Голова
Спостережної
ради
КЕ №186146
Видан Київським РВ
УМВС України в Одеській області
28.02. 1996 р 2,57 % 5 років Голова
Спостережної
Ради


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

8. Чемерис Надія Сергіївна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член Спостережної
ради
КЕ №398439
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
18. 09. 1996 р 1,19 % 5 років Член
Спостережної
ради


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

9. Кокідько Лариса Миколаївна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член Спостережної
ради
КЕ №416533
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
23.09. 1996 р 0,62 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

10. Пастушок Тетяна Миколаївна


Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член Спостережної
ради
КЕ №215785
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
10.04. 1996 р 0,58 % 5 років Інші
посади
не займала


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

11. Нечай Анатолій Михайлович


Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член Спостережної
ради
КЕ №366847
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
11. 09. 1996 р 0,46 % 5 років Інші посади
не займав

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

12. Гапонюк Надія Володимирівна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Голова
Ревізійної
комісії
КЕ №366841
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
11. 09.1996 р 0,54 % 5 років Інші
Посади не займала


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

11. Брукша Тетяна Олексіївна


Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
перебування
на посаді Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Звільнено Голова
Ревізійної
комісії
КЕ №243813
Видан Київським РВ
УМВС України в Одеській області
23.01. 1996 р 1,09 % 5 років Голова
Ревізійної
комісії


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

12. Цвигун Ніна Пилипівна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
перебування
на посаді Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Звільнено Член Спостережної
ради
КЕ №416557
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
25.09. 1996 р 1,15 % 5 років Член Спостережної
ради


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

13. Гриценко Інна Андріївна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
перебування
на посаді Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Звільнено Член дирекції
КЕ №366859
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
10. 09. 1996 р 0,85 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

14. Ющук Таісія Миколаївна


Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
перебування
на посаді Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Звільнено Член дирекції
КЕ №288083
Видан Киівським РВ
УМВС України в Одеській області
27.05. 1996 р 1,19 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.


3. ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Генеральний директор
ЗАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» Р.В.Гулієв


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ЇНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА


1. Загальні відомості

1.1. Закрите акціонерне товариство «ОДЕСАВИНПРОМ»
1.2. Закрите акціонерне товариство
1.3. ЄДРПОУ 00412027
1.4. 65044, Україна, м.Одеса, Французький бульвар,10
1.5. (0482) 7143541
1.6. ovp@fbulvar.com.ua
1.7. Немає
1.8. Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Загальні збори акціонерів Закритого акціонерного товариства «ОДЕСАВИНПРОМ», які відбулися 19 квітня 2007 року ( Протокол Загальних зборів Товариства №1 від 19.04.2007 року) обрали Генерального директора Товариства, членів Дирекції Товариства у зв’язку з закінченням строку, на який вони були обрані, а також Спостережну раду і Ревізійну комісію Товариства у зв’язку з відкликанням членів.


ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ


1. Гулієв Рубен Вартанович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Генеральний
директор КЕ №366843
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
11 вересня 1996 р 24,57 % 5 років Генеральний
директор

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

2. Гулієв Шота Рубенович
Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Виконавчий
директор
КЕ №821577
Видан Малиновським РВ
УМВС України в Одеській області
05 жовтня 1997 р 24,86 % 5 років Виконавчий
директор

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

3. Січук Йосип Якович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член
дирекції КЕ №473713
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
17 грудня 1996 р 0,86 % 5 років Член
дирекції

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

4. Пономаренко Іван Іванович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член дирекції
КЕ №364580
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
12.08. 1996 р 2,51 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

5. Семков Сергій Васильович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член дирекції
КЕ №364761
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
12.08. 1996 р 1,20 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

5. Руссу Валентина Михайлівна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член дирекції
Головний
бухгалтер
КЕ №187236
Видан Киівським РВ
УМВС України в Одеській області
16.03. 1996 р 1,48 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

6. Масленков Володимир Миколайович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член дирекції
КЕ №402351
Видан Овідіопольським РВ
УМВС України в Одеській області
11.10. 1996 р 11,04 % 5 років Член Спостережної ради


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

7. Мармерштейн Руслан Олександрович

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Голова
Спостережної
ради
КЕ №186146
Видан Київським РВ
УМВС України в Одеській області
28.02. 1996 р 2,57 % 5 років Голова
Спостережної
Ради


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

8. Чемерис Надія Сергіївна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член Спостережної
ради
КЕ №398439
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
18. 09. 1996 р 1,19 % 5 років Член
Спостережної
ради


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

9. Кокідько Лариса Миколаївна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член Спостережної
ради
КЕ №416533
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
23.09. 1996 р 0,62 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

10. Пастушок Тетяна Миколаївна


Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член Спостережної
ради
КЕ №215785
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
10.04. 1996 р 0,58 % 5 років Інші
посади
не займала


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

11. Нечай Анатолій Михайлович


Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Член Спостережної
ради
КЕ №366847
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
11. 09. 1996 р 0,46 % 5 років Інші посади
не займав

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

12. Гапонюк Надія Володимирівна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
Призна-
чення Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Призначено Голова
Ревізійної
комісії
КЕ №366841
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
11. 09.1996 р 0,54 % 5 років Інші
Посади не займала


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

11. Брукша Тетяна Олексіївна


Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
перебування
на посаді Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Звільнено Голова
Ревізійної
комісії
КЕ №243813
Видан Київським РВ
УМВС України в Одеській області
23.01. 1996 р 1,09 % 5 років Голова
Ревізійної
комісії


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

12. Цвигун Ніна Пилипівна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
перебування
на посаді Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Звільнено Член Спостережної
ради
КЕ №416557
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
25.09. 1996 р 1,15 % 5 років Член Спостережної
ради


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

13. Гриценко Інна Андріївна

Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
перебування
на посаді Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Звільнено Член дирекції
КЕ №366859
Видан Приморським РВ
УМВС України в Одеській області
10. 09. 1996 р 0,85 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

14. Ющук Таісія Миколаївна


Дата прийняття
рішення Зміни Посада Паспортні дані Володіє часткою
У Статутному
Капіталі емітента (%) Строк
перебування
на посаді Інші посади,
Які займала
особа


19.04.2007 Звільнено Член дирекції
КЕ №288083
Видан Киівським РВ
УМВС України в Одеській області
27.05. 1996 р 1,19 % 5 років Член Дирекції


Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.


3. ПІДПИС
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.


Генеральний директор
ЗАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» Р.В.Гулієв

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Гулієв Рубен Вартанович