Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 11.11.2013
Дата публікації 11.11.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про припинення повноважень члена Дирекції Чемерис Надії Сергіївни прийнято Наглядовою радою Товариства 08.11.2013 р. протокол № 22
Припинення повноважень члена Дирекції посадовою особою виконано на підставі звільнення Чемерис Н.С. з посади Головного бухгалтера ( Наказ з особового складу № 367 від 23.10.2013 року).
Посадова особа Чемерис Надія Сергіївна (Паспорт: серія КЕ номер 398439, виданий 18.09.1996 р. Малиновським РВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Член Дирекції, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,1928%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 10 місяців.
На посаду члена Дирекції ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" нікого не призначено.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович