Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.01.2012
Дата публікації 19.01.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ОДЕСАВИНПРОМ"
Юридична адреса* 65044 Одеська область, м.Одеса, вул.Французький бульвар,10
Керівник* Гулієв Шота Рубенович - Генеральний директор. Тел: 4827143541
E-mail* t.vihrova@jurline.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про припинення повноважень члена Дирекції РУССУ Валентини Михайлівни прийнято Наглядовою Радою Товариства 18.01.2012 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв'язку зі смертю РУССУ Валентини Михайлівни.
Посадова особа РУССУ Валентина Михайлівна (Паспорт: серія КЕ номер 187236, виданий 16.03.1996 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Член Дирекції, припинила повноваження.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,4817%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10 жовтня 2002 року по 08 січня 2012 року.
Рішення про призначення членом Дирекції ЧЕМЕРИС Надії Сергіївни прийнято Наглядовою Радою Товариства 18.01.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі введеня у склад Дирекції члена, замість члена Дирекції, повноваження, якого припинилися у зв'язку зі смертю.
Посадова особа ЧЕМЕРИС Надія Сергіївна (Паспорт: серія КЕ номер 398439, виданий 18.09.1996 р. Малиновський РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Член Дирекції.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 1,1928%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до 15 квітня 2013 року.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
з 23.05.1979 р. по 30.09.1991 р. - бухгалтер;
з 01.10.1991 р. по 08.03.1994 р. - ведучий бухгалтер;
з 09.03.1994 р. по 10.01.2012 р.- заступник Головного бухгалтера;
з 11.01.2012 р. - Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 782640 штук акцій.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Гулієв Шота Рубенович